ДАЙМОНД ИВЭЭН ТЭТГЭГЧ
Responsive image
ПЛАТИНУМ ИВЭЭН ТЭТГЭГЧ
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
ГОЛД ИВЭЭН ТЭТГЭГЧ
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
СИЛВЭР ИВЭЭН ТЭТГЭГЧ
Responsive image
Responsive image
ХАМТРАН ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧ:
...
...
МЭДЭЭЛЛИЙН ИВЭЭН ТЭТГЭГЧ:
...
ОРОЛЦОГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД:
... ...

30 Жилийн ойн хүрээнд хийж буй реалити шоунд оролцсоноор

Хөрөнгө татан төвлөрүүлэх

Дотоодын хөрөнгийн зах зээлд үнэт цаасаа гаргаж урт хугацаат хямд өртөг бүхий хөрөнгийн татан төвлөрүүлэх

Сурталчилгаа

Хөрөнгө оруулагчдад компаниа сурталчлах

Үнэ цэнээ өсгөх

Зах зээлд мэргэжлийн оролцогч нарын дунд танигдаж, шинэ үнэ цаас гаргах боломж нэмэгдэх

Хөрөнгийн зах зээлийн хөгжил

Хөрөнгийн зах зээлийн хөгжлийг дэмжиж, санхүү эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг бий болгох

Нэвтрүүлгийн бүтэц

4 олны танил оролцогч дотоодын хөрөнгийн зах зээл дээрх томоохон "тоглогч"-той уулзаж, даалгавар авна. 2 нь хөрөнгийн зах зээлийн талаар анхны мэдэгдэхүүнтэй, 2 нь огт мэдлэггүй байна.

Оролцогч тус бүрд 5,000,000 төгрөг өгөх бөгөөд түүнийг хэрхэн өсгөж болох талаар төрөл бүрийн сургалт авна

4 оролцогч тус бүрдээ ментортой байна. Тэд бол оролцогч бүрийн ард байгаа брокер компанийн төлөөлөл байх юм.

Нэвтрүүлгийн 2 болон 4 дугаарт багаараа даалгавар гүйцэтгэнэ. Энэ нь бага оноотой эсвэл бага мөнгөтэй оролцогчид давуу байдлыг өгнө.

Зарим дугаарт үндсэн ментороос гадна зочин ментор ирж тэдэнд зөвлөгөө өгнө. Мөн оролцогч нарын сэтгэгдэл яриагаар (OTF) нэвтрүүлгийг баяжуулна.

Бичлэгийн 2 өдрийн эхнийхд нь сургалт зөвлөгөө авах, ментортой уулзах үйл явдал болно. Дараагийн өдөр нь даалгавар гүйцэтгэх, жинхэнэ тоглолтод оролцох үйл явдал болно.