ДАЙМОНД ИВЭЭН ТЭТГЭГЧ
Responsive image
ПЛАТИНУМ ИВЭЭН ТЭТГЭГЧ
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
ГОЛД ИВЭЭН ТЭТГЭГЧ
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
СИЛВЭР ИВЭЭН ТЭТГЭГЧ
Responsive image
Responsive image
ХАМТРАН ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧ:
...
...
МЭДЭЭЛЛИЙН ИВЭЭН ТЭТГЭГЧ:
...
ОРОЛЦОГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД:
... ...
Responsive image

Монголын хөрөнгийн зах зээл

Агуулга:
National Geographic-ийн хэвлэн нийтлэх эрх, тусгайлан гаргасан стандартын дагуу хөрөнгийн зах зээлийн үүсэл хөгжлийг гадаад, дотоодын жишээ дээр харьцуулан гаргахаас гадна өнөөгийн нөхцөл байдал, бүртгэлтэй болон гишүүн компаниудын мэдээллийг нэгтгэн нийтэлнэ

Хуудас: 180 хуудас

Хугацаа: 2020.11.02 - 2021.01.11

30 Жилийн ойн хүрээнд хийж буйд ном гаргаснаар

Хөрөнгө татан төвлөрүүлэх

Дотоодын хөрөнгийн зах зээлд үнэт цаасаа гаргаж урт хугацаат хямд өртөг бүхий хөрөнгийн татан төвлөрүүлэх

Сурталчилгаа

Хөрөнгө оруулагчдад компаниа сурталчлах

Үнэ цэнээ өсгөх

Зах зээлд мэргэжлийн оролцогч нарын дунд танигдаж, шинэ үнэ цаас гаргах боломж нэмэгдэх

Хөрөнгийн зах зээлийн хөгжил

Хөрөнгийн зах зээлийн хөгжлийг дэмжиж, санхүү эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг бий болгох