ДАЙМОНД ИВЭЭН ТЭТГЭГЧ
Responsive image
ПЛАТИНУМ ИВЭЭН ТЭТГЭГЧ
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
ГОЛД ИВЭЭН ТЭТГЭГЧ
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
СИЛВЭР ИВЭЭН ТЭТГЭГЧ
Responsive image
Responsive image
ХАМТРАН ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧ:
...
...
МЭДЭЭЛЛИЙН ИВЭЭН ТЭТГЭГЧ:
...
ОРОЛЦОГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД:
... ...

“Монголын хөрөнгийн зах зээл” Баримтат кино

Ерөнхий агуулга:
Монголын хөрөнгийн зах зээлийн үүсэл, түүхэн замнал, өнөөдрийн байдал ирээдүйн салбарын чиг хандлага, үнэ цэнийг харуулсан баримтат бүтээл байна.

Контент бэлтгэгч:
Bloomberg TV Mongolia

Мэдээллийн суваг:
Bloomberg TV Mongolia, цахим хуудас, Youtube

Эфирт цацагдах хугацаа:
40 мин

Эфирт цацагдах давтамж:
14 удаа

“30 Жилийн ойн хүрээнд хийж буйд баримтат кино гаргаснаар”

Хөрөнгө татан төвлөрүүлэх

Дотоодын хөрөнгийн зах зээлд үнэт цаасаа гаргаж урт хугацаат хямд өртөг бүхий хөрөнгийн татан төвлөрүүлэх

Сурталчилгаа

Хөрөнгө оруулагчдад компаниа сурталчлах

Үнэ цэнээ өсгөх

Зах зээлд мэргэжлийн оролцогч нарын дунд танигдаж, шинэ үнэ цаас гаргах боломж нэмэгдэх

Хөрөнгийн зах зээлийн хөгжил

Хөрөнгийн зах зээлийн хөгжлийг дэмжиж, санхүү эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг бий болгох