Шангри-Ла Зочид Буудал

Улаанбаатар хот

ДАЙМОНД ИВЭЭН ТЭТГЭГЧ
Responsive image
ПЛАТИНУМ ИВЭЭН ТЭТГЭГЧ
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
ГОЛД ИВЭЭН ТЭТГЭГЧ
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
СИЛВЭР ИВЭЭН ТЭТГЭГЧ
Responsive image
Responsive image
ХАМТРАН ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧ:
...
...
МЭДЭЭЛЛИЙН ИВЭЭН ТЭТГЭГЧ:
...
ОРОЛЦОГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД:
... ...

IPO MONGOLIA Монголын хөрөнгийн зах зээлийн хоёрдугаар форум

Зорилго

Сүүлийн үед эрчээ авч буй дотоодын хөрөнгийн зах зээлийн үнэт цаас гаргах үйл ажиллагааг сонирхож буй аж ахуйн нэгж, бизнес эрхлэгчдэд урт хугацаат хямд өртөг бүхий хөрөнгийг олон нийтээс хэрхэн амжилттай татан төвлөрүүлж, үнэ цэнээ өсгөх, цаашид хөрөнгө оруулагчдын итгэлийг хүлээсэн сайн засаглал бүхий хариуцлагатай компанийг бий болгох, тогтвортой өсч хөгжих бодит боломжуудыг таниулах.

Форумд оролцогчид

- Үнэт цаасны зах зээлийн мэргэжлийн оролцогч байгууллагууд
- Үнэт цаас гаргах сонирхолтой аж ахуйн нэгжүүд
- Хувьчлагдах жагсаалтанд багтсан төрийн өмчит компаниуд
- Хөндлөнгийн үнэлгээний байгууллагууд
- Мэргэжлийн хөрөнгө оруулагчид

30 жилийн ойн хүрээнд хийж буй “IPO Mongolia-2021” форумд оролцох нь:

Хөрөнгө татан төвлөрүүлэх

Дотоодын хөрөнгийн зах зээлд үнэт цаасаа гаргаж урт хугацаат хямд өртөг бүхий хөрөнгийн татан төвлөрүүлэх

Сурталчилгаа

Хөрөнгө оруулагчдад компаниа сурталчлах

Үнэ цэнээ өсгөх

Зах зээлд мэргэжлийн оролцогч нарын дунд танигдаж, шинэ үнэ цаас гаргах боломж нэмэгдэх

Хөрөнгийн зах зээлийн хөгжил

Хөрөнгийн зах зээлийн хөгжлийг дэмжиж, санхүү эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг бий болгох